Dominujący styl przywiązania

{„results”:{„ntsjj”:{„id”:”ntsjj”,”title”:”Styl bezpieczny”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Styl bezpieczny – gratulacje! To w\u0142a\u015bnie ten styl, do kt\u00f3rego ka\u017cdy powinien d\u0105\u017cy\u0107, wi\u0119c super, \u017ce masz jego najwi\u0119cej. Warto zaobserwowa\u0107 mimo wszystko jakie cechy ze stylu pozabezpiecznego posiadasz, bo to jest w\u00f3wczas materia\u0142 do pracy.”,”redirect_url”:””},”0w5yu”:{„id”:”0w5yu”,”title”:”Styl l\u0119kowy”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”Styl l\u0119kowy – to Tw\u00f3j styl dominuj\u0105cy oznacza to, \u017ce najprawdopodobniej budujesz poczucie bezpiecze\u0144stwa na innych osobach i…